TR EN

MATEMATİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT129 MATEMATİK 1 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler ekonomik problemlerin matematiksel modellerini kurar.
Öğrenciler matematiksel kullanım ve iktisadi çözümleme arasındaki bağlantıyı değerlendirir.
Öğrenciler matematik teknikleri iktisadi problemlere uygular.
Öğrenciler iktisat uygulamaları için gerekli değişkenleri analiz eder.