TR EN

MATEMATİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT129 MATEMATİK 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi NESİBE MANAV

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere matematikle ilgili temel kavramları hakkında bilgi verilmesi ve matematiğin öneminin ve analitik düşünce kavramının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar, fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar, fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar, karmaşık sayılar ve özellikleri konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler ekonomik problemlerin matematiksel modellerini kurar.
Öğrenciler matematiksel kullanım ve iktisadi çözümleme arasındaki bağlantıyı değerlendirir.
Öğrenciler matematik teknikleri iktisadi problemlere uygular.
Öğrenciler iktisat uygulamaları için gerekli değişkenleri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Kümeler ve Küme İşlemleri,Sayı Kümeleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Kitap okuma Aralık Kavramı, Mutlak Değer, Matrisler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap okuma Matrisler ve Matris Üzerinde Yapılan İşlemler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap okuma Polinom Fonksiyonunun Tanımı, Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlarının İncelenmesi, Doğru Denklemi, Arz ve Talep Denklemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap okuma İkinci Dereceden Polinomlar, Parabol Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap okuma Eşitsizlik, Çözüm Kümesinin Grafik Gösterimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap okuma Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Limit ve Süreklilik. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitap okuma Limit Kavramı ve Süreklilik İşletme Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kitap okuma Türevin Limit yardımıyla tanımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kitap okuma Türev Alma Kuralları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Kitap okuma Türevin Geometrik Yorumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Kitap okuma Türev Piyasa Dengesi, Başabaş Analizi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kitap okuma Marjinal Analiz ve Esneklik. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mehmet PEKKAYA, İşletme ve İktisat için Genel Matematik ve Matematiksel Yöntemler, Ekin Basım Yayın, İstanbul 2014.
Keith DEVLIN, Introduction to Mathematical Thinking, First Published, CA July 2012.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 7 49
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 7 42
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 177
Genel Toplam 177
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0