TR EN

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE323 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eski Anadolu Türkçesi devrinde eser kaleme almış mühim şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
Eski Anadolu Türkçesinin ses ve şekil bilgisi bazındaki temel gramatik özelliklerini sıralar.
Eski Anadolu Türkçesinin ses ve şekil bilgisi bazındaki temel özelliklerini metinler üzerinde inceler.
Eski Anadolu Türkçesinin Batı Türkçesi içindeki yerini keşfeder.
Eski Anadolu Türkçesinin gramatik yapısını Türkiye Türkçesinin gramatik özellikleriyle karşılaştırır.