TR EN

TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE430 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cümlelerin bağlanma şekillerini sıralar.
Cümlelerin yüklemlerine ve anlamlarına göre kaç şekilde tasnif edilebileceğine karar verir.
Cümlelerin bağlanma şekillerini örnek metinler üzerinde inceler.
Cümlelerin yüklem ve anlama göre tasnif biçimlerini metinler üzerinde uygular.
Örnek metinler üzerinde cümleleri; cümlenin ögeleri, cümle dışı ögeler, kelime grupları, cümlelerin bağlanma şekilleri, cümlelerin anlam ve yüklemine göre tasnifini dikkate alarak analiz eder.