TR EN

DENEYSEL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI460 DENEYSEL PSİKOLOJİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konular üzerine kurulu teorileri analiz eder. (analyze – Bloom’s 4)
Deneysel psikoloji araştırmalarının genel olarak psikolojiye olan katkılarını ve deneysel çalışmaların teori üretimine yaptığı katkıyı değerlendirir. (Bloom’s 5)
Deneysel psikoloji alanında araştırma ve deneyler geliştirip bunları uygular. (apply Bloom’s 3)