TR EN

ELEKTRONİK ORTAM VE HALK KÜLTÜRÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE321 ELEKTRONİK ORTAM VE HALK KÜLTÜRÜ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Elektronik araç ve ortamlara bağlı değişim-dönüşüm sürecini açıklar.
Öğrenci elektronik ortamı, kaynaklarını ve onlardan yararlanabilme biçimlerini değerlendirir.
Halk bilimi ürünlerinin geniş kitlelere hitap edecek biçimde yeniden yayımlanabilir hâle getirme sürecini analiz eder.
Elektronik kültür ortamını toplumsal ve halk bilimsel açıdan analiz eder.
Kültür, kültür ürünleri ve teknoloji arasındaki bağlantıları ilişkilendirir.
Elektronik kültür ortamını örnekler üzerinde analiz eder.