TR EN

NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YBS412 NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nesnelerin interneti için kullanılan uygulamaları tanır.
Nesnelerin interneti tabanlı uygulama geliştirir.
Nesnelerin internetinde büyük veri işleme tekniklerini kullanır.
Nesnelerin interneti haberleşme teknolojileri protokollerini kullanır.
Nesnelerin interneti ile geliştirilecek iş modellerine uygun seçer.