TR EN

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE428 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk nesrinin genel özelliklerini inceler.
Türk nesrinin tarihi gelişimini örnek metinler üzerinden keşfeder.
Örnek metinlerin üslup özelliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
Nesirde kullanılan üslupları nesrin tarihî gelişimiyle ilişkilendirir.
Örnek metinleri üslup, dil, nesrin genel özelliklerini dikkate alarak değerlendirir.