TR EN

HENTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY340 HENTBOL 6 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antrenman planlaması ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Hentbol antrenmanlarının insan vücudu üzerindeki fizyolojik etkilerini açıklar.
Performansı etkileyen temel unsurları açıklar.
Hentbol branşına özgü teknikleri geliştirmeye yönelik hazırlanan antrenman programlarını inceler (examine) ve içeriğinin amaca uygunluğunu değerlendirir.
Hentbol branşına özgü performans ölçümlerine yönelik sonuçları değerlendirir.
Hentbol branşına ait teknikleri geliştirmeye yönelik özel antrenman programı hazırlar.