TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY444 YÜZME 8 4 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Branşa özgü ısınma ve soğuma egzersizlerinde uygulanması gereken kuralları açıklar.
Yüzme branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı hazırlar
Yüzme branşına özgü yarışmalarda kazanmaya yönelik taktikler geliştirir