TR EN

PİLATES I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY239 PİLATES I 3 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Pilates egzersizleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
Pilates destek malzemeleri ile ilgili uygulama ilkelerini açıklar.
Pilates egzersiz uygulamaları ile ilgili malzemeleri kullanır.
Pilates Matwork egzersizlerini temel düzeyde uygular.