TR EN

PİLATES I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY239 PİLATES I 3 3 2 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme, Pilates'in Tarihsel Gelişimi, Pilates branşına özgü temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Metodu ve Fiziksel Fitness Sistemi, Pilates Hareket İlkeleri; Nefes, Core aktivasyonu, Natural spine, Abdominal güçlenme, Lumbopelvik stabilizasyon, Omurganın güçlendirilmesi ve mobilizasyonu, Scapular stabilizasyon ve mobilizasyon uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
3 Konu ile ilgili makale okuma ve video izleme Pilates Matwork Çalışmalarına Giriş: egzersizlerin anatomik ve biyomekanik açıdan değerlendirilmesi ve temel düzey uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Görsel ve yazılı literatür tarama Pilates Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar, Risk Faktörleri ve Matwork temel düzey uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
5 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Matwork Core Aktivasyon ve Pelvik Taban Egzersizleri (Kegel) ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
6 Video izleme Matwork Alt Ekstremite Egzersizleri ve Matwork Bacak Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
7 Video izleme Matwork Üst Ekstremite Egzersizleri ve Matwork uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Destek Malzemeleri: Uygulama İlkeleri, Tekniklere Entegrasyonu ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
10 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Topu ile Yapılan Egzersizler: Çalışma Prensipleri, Teknikler ve Top Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
11 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Thera Band ile Yapılan Egzersizler; Çalışma Prensipleri, Teknikler ve Thera Band Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
12 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Çemberi ile Yapılan Egzersizler; Çalışma Prensipleri, Teknikler ve Çember Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Pilates egzersiz videoları izleme ve yorumlama Temel Düzey Matwork Egzersiz Repertuarı, Ders Serileme Teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
14 Pilates egzersiz videoları izleme ve yorumlama Temel düzey matwork ders serileme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
15 Pilates egzersiz videoları izleme ve yorumlama Temel Düzey Matwork (Destek Malzeme Kullanımlı) Ders Serileme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -