TR EN

ARTİZANAL ÜRÜNLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY319 ARTİZANAL ÜRÜNLER 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler el yapımı üretimin temellerini bilirler.
Öğrenciler artizanal ürünlerin sektördeki değerini gözlemlerler.
Öğrenciler artizanal ürünlere yönelik özgün fikirler üretirler.
Öğrenciler artizanal ürünler ile ilgili trendleri tartışırler.