TR EN

ARTİZANAL ÜRÜNLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY319 ARTİZANAL ÜRÜNLER 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere el yapımı mutfak ürünleri üretmek hakkında alt yapı sağlamak ve bunun olumlu yönlerini göstermektir.
İçerik: Bu dersin içeriği, gıda inançları, gelenekleri, artizanal ürünlerin yapımı ve işlenmesidir.