TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
2
Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
3
Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir.
4
Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kulaanılan havayolu dokümanlarını tanır.
5
Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
6
Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
7
Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
8
Havacılıkla ilgili temel prensip, kural ve kanunları bilme, kavrama ve uygulayabilme.
9
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
10
Hava aracı imalatı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
11
Hava aracı imalatıyla ilgili takım, alet ve makinaları tanıma ve kullanabilme.
12
Hava aracı bakım ve onarımı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
13
Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
2
Uçaklarda bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilme ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
3
Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili uçak manual'ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.
4
Uçak kokpit göstergelerinin yerleşimini ve çalışmasını bilir.
5
Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir.
6
Uçaklarda kullanılan malzemeleri tanır.
7
Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
8
Araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme.
9
Uçaklarda oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemi objektif ve subjektif olarak tesbit eder ,tanımlar ve raporlar.
10
Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
11
Uçak bakımında ve onarımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir.
12
Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
13
Pervane bakımı, çalışması, depolanması ve korunması ile ilgili uygulamaları bilir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ,ayrıca teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
2
Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
3
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
4
Teknik olarak özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
5
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme yeteneğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma, prensiplerini ve motor parçalarını bilir.
2
Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
3
Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
4
Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur,Word,Excell,Power point programlarını yeterli düzeyde bilir.
5
Araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilmeyi bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkin görsel,yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
2
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite kültürü,mesleki etik,kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
3
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir.
4
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisne sahiptir.
2
Uçak arıza ve onarımlarını amaca uygun şekilde yapabilme becerisine sahiptir.
3
Uçak bakım ve onarım manual'lerini okuma, anlama ve uygulama becerisine sahiptir.
4
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle kendini sürekli olarak yeniler.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
2
Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
3
Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir.
4
Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kulaanılan havayolu dokümanlarını tanır.
5
Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
6
Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
7
Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
8
Havacılıkla ilgili temel prensip, kural ve kanunları bilme, kavrama ve uygulayabilme.
9
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
10
Hava aracı imalatı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
11
Hava aracı imalatıyla ilgili takım, alet ve makinaları tanıma ve kullanabilme.
12
Hava aracı bakım ve onarımı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
13
Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
14
Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
15
Uçaklarda bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilme ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
16
Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili uçak manual'ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.
17
Uçak kokpit göstergelerinin yerleşimini ve çalışmasını bilir.
18
Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir.
19
Uçaklarda kullanılan malzemeleri tanır.
20
Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
21
Araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme.
22
Uçaklarda oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemi objektif ve subjektif olarak tesbit eder ,tanımlar ve raporlar.
23
Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
24
Uçak bakımında ve onarımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir.
25
Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
26
Pervane bakımı, çalışması, depolanması ve korunması ile ilgili uygulamaları bilir.
27
Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ,ayrıca teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
28
Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
29
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
30
Teknik olarak özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
31
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme yeteneğine sahiptir.
32
Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma, prensiplerini ve motor parçalarını bilir.
33
Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
34
Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
35
Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur,Word,Excell,Power point programlarını yeterli düzeyde bilir.
36
Araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilmeyi bilir.
37
Etkin görsel,yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
38
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite kültürü,mesleki etik,kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
39
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir.
40
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.
41
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisne sahiptir.
42
Uçak arıza ve onarımlarını amaca uygun şekilde yapabilme becerisine sahiptir.
43
Uçak bakım ve onarım manual'lerini okuma, anlama ve uygulama becerisine sahiptir.
44
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle kendini sürekli olarak yeniler.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahipti
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir.
Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kulaanılan havayolu dokümanlarını tanır.
Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
Havacılıkla ilgili temel prensip, kural ve kanunları bilme, kavrama ve uygulayabilme.
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
Hava aracı imalatı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
Hava aracı imalatıyla ilgili takım, alet ve makinaları tanıma ve kullanabilme.
Hava aracı bakım ve onarımı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
emel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır
Teknik resim yapar.
Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
Algoritmik düşünür.
Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
Uçaklarda bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilme ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili uçak manual'ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.
Uçak kokpit göstergelerinin yerleşimini ve çalışmasını bilir.
Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir.
Uçaklarda kullanılan malzemeleri tanır.
Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
Araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme.
Uçaklarda oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemi objektif ve subjektif olarak tesbit eder ,tanımlar ve raporlar.
Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
Uçak bakımında ve onarımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir.
Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
Pervane bakımı, çalışması, depolanması ve korunması ile ilgili uygulamaları bilir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ,ayrıca teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
Teknik olarak özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme yeteneğine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma, prensiplerini ve motor parçalarını bilir.
Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur,Word,Excell,Power point programlarını yeterli düzeyde bilir.
Araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilmeyi bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Etkin görsel,yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite kültürü,mesleki etik,kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir.
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisne sahiptir.
Uçak arıza ve onarımlarını amaca uygun şekilde yapabilme becerisine sahiptir.
Uçak bakım ve onarım manual'lerini okuma, anlama ve uygulama becerisine sahiptir.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle kendini sürekli olarak yeniler.