TR EN

MİKROBİYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP205 MİKROBİYOLOJİ 3 3 3 3

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mikrobiyolojiye Giriş -
2 - Mikroorganizmaların Sınıflandırılması -
3 - Mikroorganizmaların Genel Özellikleri -
4 - Sterilizasyon -
5 - Mikroorganizmalarda Beslenme ve Gelişme Koşulları -
6 - Mikroorganizmalarda Çoğalma ve Gelişmenin Kontrol Altına Alınması -
7 - Mikrobiyal Metabolizma -
8 - ARA SINAV -
9 - Mikroorganizmalarda Çeşitlilik-1 -
10 - Mikroorganizmalarda Çeşitlilik-2 -
11 - Mikrobiyal Genetik ve Mutasyonlar -
12 - İnsan-Mikroorganizma Etkileşimleri -
13 - İmmünolojiye Giriş -
14 - Mikrobiyal Tanı Yöntemleri ve Bağışıklığın Temelleri -
15 - Mikroskobi ve Boyama -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -