TR EN

SAĞLIK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP213 SAĞLIK HUKUKU 3 2 2 3
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Kişilerin teşhis ve tedavi sözleşmesi kapsamında karşılaşacakları hukuki sorunları tespit ederek, çözümüne katkı sağlamaktır
İçerik: Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve Sorumlulukları