TR EN

SAĞLIK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP213 SAĞLIK HUKUKU 3 2 2 3

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders İçeriği Hakkında Bilgi Verilmesi, Kaynakların Tanıtılması, Ölçme ve Değerlendirme Metodunun Açıklanması -
2 - Anayasa'da ve İnsan Hakları Belgelerinde Sağlıkla İlgili Düzenlemeler -
3 - Sağlık Alanında İnsan Hakları -
4 - Sağlık Teşkilatı -
5 - Kamu Sağlığının Korunması -
6 - Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasına İlişkin Kurallar -
7 - Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve Sorumlulukları -
8 - ARA SINAV -
9 - Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve Sorumlulukları -
10 - Hukuk Alanında Kişi Kavramı ve Alt Ayrımlar -
11 - Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşları -
12 - Özel sağlık kurum ve Kuruluşları -
13 - Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları -
14 - Genel Sağlık Sigortası -
15 - Genel Sağlık Sigortası -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -