TR EN

SAĞLIK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP213 SAĞLIK HUKUKU 3 2 2 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mesleklerini uygularken tabi oldukları kuralları öğrenir,
Hastane adli sorunların çözümü için gerekli olan teknik, bilimsel bilgi ve metodolojilerini öğrenir,
Türk Hukukundaki sağlık ile ilgili düzenlemeleri ve değerlendirmeleri öğrenir.