TR EN

PATOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY246 PATOLOJİ 4 2 2 3

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Patolojiye giriş ve genel patoloji kavramlarına ilişkin bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Patolojiye Giriş, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Üzerine Bilgilendirme, Hücre Zedelenmesi, Onarımı ve Ölümü, Akut ve Kronik İnflamasyon, Hemodinomik Bozukluklar: Tromboz, Şok, İmmün Sistem Hastalıkları, Neoplazi, Genetik Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp, Damar ve Akciğer Hastalıkları, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Üriner Sistem Hastalıkları, Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve Kadın Genital Sistem Hastalıkları.