TR EN

PATOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY246 PATOLOJİ 4 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Patolojiye giriş ve genel patoloji kavramlarına ilişkin bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Patolojiye Giriş, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Üzerine Bilgilendirme, Hücre Zedelenmesi, Onarımı ve Ölümü, Akut ve Kronik İnflamasyon, Hemodinomik Bozukluklar: Tromboz, Şok, İmmün Sistem Hastalıkları, Neoplazi, Genetik Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp, Damar ve Akciğer Hastalıkları, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Üriner Sistem Hastalıkları, Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve Kadın Genital Sistem Hastalıkları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Patoloji ile ilgili terimleri açıklar.
Patolojiye yol açan hastalıkları sıralar.
Patolojide kullanılan teknikleri inceler.
Olası hastalık nedenlerini açıklar.
Hastalıkların etiyolojisini kavrar.
Hastalıkların morfolojisini kavrar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Patolojiye Giriş Anlatım, Beyin Fırtınası
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Patoloji Laboratuvar Teknikleri Üzerine Bilgilendirme Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hücre Zedelenmesi, Onarımı ve Ölümü Anlatım, Beyin Fırtınası
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Akut ve Kronik İnflamasyon Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hemodinamik Bozukluklar: Tromboz, Şok Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma İmmün Sistem Hastalıkları Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Neoplazi Anlatım, Vaka Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Genetik Hastalıklar Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Enfeksiyon Hastalıkları Anlatım, Vaka Çalışması
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kalp, Damar ve Akciğer Hastalıkları Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Üriner Sistem Hastalıkları, Erkek Genital Sistem Hastalıkları Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kadın Genital Sistem Hastalıkları Anlatım, Beyin Fırtınası
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kadın Genital Sistem Hastalıkları Anlatım, Vaka Çalışması, Beyin Fırtınası
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Abul, K.A., Nelson, F., Vinay, K. (2009). Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. Saunders, Philadelphia, USA.
Demiray, U. (2013). Patoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0