TR EN

PATOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY246 PATOLOJİ 4 2 2 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Patoloji ile ilgili terimleri açıklar.
Patolojiye yol açan hastalıkları sıralar.
Patolojide kullanılan teknikleri inceler.
Olası hastalık nedenlerini açıklar.
Hastalıkların etiyolojisini kavrar.
Hastalıkların morfolojisini kavrar.