TR EN

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF407 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bilimsel araştırma sürecini aşamalarıyla incelemek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gerekli yaklaşım, metot ve teknikleri vaka analizlerine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Araştırma Yöntemlerinin Konusu ve Genel Çerçevesi, Bilim ve Bilimsel Yaklaşım, Temel Kavramlar ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Sorunları, Bilimsel Araştırma Süreci, Konu Seçimi; Literatür Tarama, Hipotez Oluşturma, Araştırma Türleri Ve Stratejisi, Bilimsel Araştırmada Veri, Evren ve Örnekleme, Verilerin Analizi Araştırma Raporunun Biçimi ve Kapsamı, Dipnot Ve Referanslar, Bilimsel Araştırmada İnternet ve Yararlı Siteler.