TR EN

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF407 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bilimsel araştırma sürecini aşamalarıyla incelemek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gerekli yaklaşım, metot ve teknikleri vaka analizlerine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Araştırma Yöntemlerinin Konusu ve Genel Çerçevesi, Bilim ve Bilimsel Yaklaşım, Temel Kavramlar ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Sorunları, Bilimsel Araştırma Süreci, Konu Seçimi; Literatür Tarama, Hipotez Oluşturma, Araştırma Türleri Ve Stratejisi, Bilimsel Araştırmada Veri, Evren ve Örnekleme, Verilerin Analizi Araştırma Raporunun Biçimi ve Kapsamı, Dipnot Ve Referanslar, Bilimsel Araştırmada İnternet ve Yararlı Siteler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları açıklar.
Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin yöntem ve yaklaşımları açıklar.
Bilimsel araştırma öncesinde alanyazın taraması yapmanın önemini açıklar.
Araştırma yöntem ve modellerini sıralar.
Çalışmalarında betimsel, keşifsel ve eleştirel araştırma yöntemleri ile nicel ve nitel metotları uygular.
Etkili sunum tekniklerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Temel Kavramlar Anlatım
2 Literatür Tarama Bilimsel Araştırmaya Giriş Anlatım
3 Literatür Tarama Araştırma Konusu/Sorusu Belirleme Anlatım
4 Literatür Tarama Alanyazı Taraması Anlatım
5 Literatür Tarama Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi Anlatım, Sunum
6 Literatür Tarama Araştırma Yöntem ve Modelleri I Anlatım, Sunum
7 Literatür Tarama Araştırma Yöntem ve Modelleri I Anlatım, Sunum
8 - ARA SINAV -
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Anket Hazırlama Anlatım, Vaka sunumu
10 Literatür Tarama Veri Toplama I Anlatım, Vaka Sunumu
11 Literatür Tarama Veri Toplama II Anlatım, Vaka Sunumu
12 Literatür Tarama Raporlama I Anlatım, Vaka Sunumu
13 Literatür Tarama Raporlama II Anlatım, Vaka Sunumu
14 Literatür Tarama Etkili Sunum Teknikleri Anlatım, Sunum
15 Literatür Tarama Bilimsel Araştırmada Etik Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Neuman, W. L. (2009). Toplumsal araştırma yöntemleri: nitel ve nicel yaklaşımlar: 1. ve 2. cilt. Yayınodası.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Kıncal, R. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 5 2 10
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 5 3 15
Laboratuar 0 0 0
Okuma 4 1 4
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 5 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 5 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0