TR EN

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF407 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları açıklar.
Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin yöntem ve yaklaşımları açıklar.
Bilimsel araştırma öncesinde alanyazın taraması yapmanın önemini açıklar.
Araştırma yöntem ve modellerini sıralar.
Çalışmalarında betimsel, keşifsel ve eleştirel araştırma yöntemleri ile nicel ve nitel metotları uygular.
Etkili sunum tekniklerini uygular.