TR EN

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY429 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 7 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, küreselleşme sürecinde yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasi alandaki köklü değişikliklerin kamu yönetimine yansıyan etkilerinin ve meydana getirdiği değişikliklerin kuramsal tartışmasının yapılması ile uygulamaya konulan reformların çözümlenebilmesi için teorik altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Küreselleşme kavramı, kamu yönetimine etkileri, yönetişim, esneklik, verimlilik, etkinlik, kamu tercihleri yaklaşımı, yeni kamu yönetimi yaklaşımı, Türk kamu yönetime uygulanması ve geleneksel modeller ile karşılaştırılması ve eleştiri konularıdır.