TR EN

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY429 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 7 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarihsel bir perspektifle kamu yönetimi alanının kuram ve uygulamasında meydana gelen değişiklikleri özetler. (Summarize)
Küreselleşme kavramını ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlardaki etkileriyle beraber kavramsal olarak tanımlar. (Define)
Küreselleşme sürecinin etkisiyle kamu yönetiminde meydana gelen gelişmeleri neden sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz eder. (Analyze)
Küreselleşme sürecinin Türk kamu yönetimi sistemine etkilerini eleştirel düşünceyle yorumlar. (Interpret)
Kamu Yönetiminde ortaya çıkan Kamu Tercihleri Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı ve Kamu İşletmeciliği Yaklaşımını yönetimsel değişikler çerçevesinde farklılıklarını karşılaştırır. (Compare)
Esneklik, Verimlilik, Hesap verilebilirlik ile kamu yönetiminde yaşanan dönüşümü ilişkilendirir. (Relate)
Kamu Tercihleri Yaklaşımı, yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve kamu işletmeciliği yaklaşımının sorun çözme kapasitesini Türk kamu Yönetimi sistemi açısından değerlendirir. (Evaluate)