TR EN

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY429 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 7 3 3 7

KAYNAKLAR

Örsan Ö. Akbulut (2007), Küreselleşme Ulus-Devlet ve Kamu yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara.
Onur Ender Aslan (2019), Devlet, Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi, İmge Yayınları, İstanbul.
Ayman, B, G. (2005). Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları 1980- 1995. Ankara: İmge
Yalman, G. (2009). Transition to Neoliberalism. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Acar, M., ve Özgür, H. (Ed.) (2003). Çağdaş Kamu Yönetimi I. Ankara: Nobel.