TR EN

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT219 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, farklı kültürlerde iletişimin işleyişini öğrencinin kavrayabilmesini sağlamak ve iletişim bağlamında farklı sembollere sahip kültürlerin birbiriyle olan etkileşimini analiz etmektir.
İçerik: Ders, iletişim kavramının tanımlanması, kültür kavramının tanımlanması, küreselleşme kavramı ve kültür üzerine etkilerinin açıklanması, küreselleşme ve iletişim arasında bağlantı kurma, kültürlerarası iletişim durumlarını açıklamak, kültürel değerler ve normların özetlenmesi gibi konuları içermektedir.