TR EN

ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU433 ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin milliyetçilik ve etnisite ile ilgili temel kavramları, tarihsel ve düşünsel arka plan içinde günümüz siyasi gelişmelerini ve geçmiş siyasi tarihi değerlendirme amacıyla öğrenmesini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, etnisite, millet ve milliyetçilikle ilgili kuramların yanı sıra, milliyetçiliğin kökenini oluşturan düşünce akımları, milliyetçilikle bağlantılı kuramlar, farklı bölgeler ve ülkelerde aldığı farklı biçimler ve düşünce ekolleri gibi konuları kapsamaktadır.