TR EN

ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU433 ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Millet, milliyet, etnisite ve milliyetçilik kavramlarını tanımlar
Siyaset tarihinde ve günümüz siyasi yaşamında milliyetçilik akımlarının rolünü açıklar
Günümüzde yaşanan uluslararası sorunların milliyetçilikle ilgili boyutlarını yorumlar
Çeşitli ülkelerin ortaya çıkan milliyetçiliklerin farklarını analiz eder
Milliyetçilikle bağlantılı düşünce akımlarının temel değerlendirmelerini örnek olaylar üzerinde analiz eder