TR EN

UYGARLIK TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR218 UYGARLIK TARİHİ 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; uygarlıkların temel özellikleri, tarihsel gelişimleri, benzerlikleri ve farklarını ve günümüze yansımaları hakkında kapsamlı bilgi sağlamaktır.
İçerik: Uygarlık kavramını anlamı ve tarihçesi, Anadolu’da yaşamış uygarlıkların özellikleri, Yunan-Helen, Roma-Bizans, Mezopotamya, Mısır ve İran uygarlıklarının siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları konularını kapsamaktadır.