TR EN

ULUSLARARASI GÜVENLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU435 ULUSLARARASI GÜVENLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersi alan öğrencilerin, uluslararası güvenlik alanındaki belli başlı güncel ve geleceğe yönelik konular ve sorunlar hakkında fikir ve bilgi edinmesi, bunlar hakkında kendi görüşünü ve yorumlarını oluşturabilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Dersin içeriği, güvenlik kavramı, güvenlik-dış politika ilişkisi, insani güvenlik kavramı, güvenlik teorileri, güvenlik örgütleri, değişen güvenlik anlayışı, terörizm, enerji güvenliği, ticari güvenlik, siber güvenlik konularını kapsamaktadır.