TR EN

ULUSLARARASI GÜVENLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU435 ULUSLARARASI GÜVENLİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası güvenliğe ilişkin fikir, düşünce, teori ve yaklaşımları doğru bir şekilde sayıp birbiriyle ilişkilendirir
Uluslararası güvenlik teorilerini örnekler üzerinden özetler
Klasik ve yeni güvenlik tehdit ve risklerini ayırt eder
Uluslararası aktörlerin güvenliğe yönelik yaklaşım, tutum ve politikalarını ulusal çıkar kavramıyla ilişkilendirerek analiz eder