TR EN

DENEYSEL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI460 DENEYSEL PSİKOLOJİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı Deneysel psikoloji alanında seçilmiş konular hakkında farkındalık geliştirme, güncel kuram ve araştırmalara hâkim olma, benzer araştırmaları grup olarak hazırlayabilme, yürütebilme, sonuçları değerlendirebilme ve bunlardan yola çıkarak yayın hazırlayabilme becerisinin kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, deneysel araştırmada yöntemsel konuların ileri düzeyde incelenmesi oluşturmaktadır.