TR EN

MEDENİ USUL HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP110 MEDENİ USUL HUKUKU 2 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk hukuk yargılamasının temel işleyişi anlatılarak, usul hukuku alanında uygulamada karşılaşılacak problemlere öğrencinin temel düzeyde çözümler üretmesini amaçlar.
İçerik: Medeni usul hukukunun genel esasları medeni usul hukuku kurallarının uygulanması ve yorumu, Yargı kavramı ve yargı çeşitleri ,İlk derece mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay, Görev, yetki, iş bölümü, Davada usul işlemleri ve süreler, Taraf kavramı taraf ehliyeti dava ehliyeti taraf değişikliği dava arkadaşlığı, Davaya müdahale asli müdahale fer i müdahale, Dava şartları, dava çeşitleri, Davanın açılması, dilekçeler teatisi ve ön inceleme, Dava açılmasının hukuki sonuçları maddi hukuka ait sonuçlar şekli hukuka ait sonuçlar, Davaya cevap savunma hakkı cevap dilekçesi cevap süresi, Kanun yollarını içerir.