TR EN

MEDENİ USUL HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP110 MEDENİ USUL HUKUKU 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ONUR KORU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk hukuk yargılamasının temel işleyişi anlatılarak, usul hukuku alanında uygulamada karşılaşılacak problemlere öğrencinin temel düzeyde çözümler üretmesini amaçlar.
İçerik: Medeni usul hukukunun genel esasları medeni usul hukuku kurallarının uygulanması ve yorumu, Yargı kavramı ve yargı çeşitleri ,İlk derece mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay, Görev, yetki, iş bölümü, Davada usul işlemleri ve süreler, Taraf kavramı taraf ehliyeti dava ehliyeti taraf değişikliği dava arkadaşlığı, Davaya müdahale asli müdahale fer i müdahale, Dava şartları, dava çeşitleri, Davanın açılması, dilekçeler teatisi ve ön inceleme, Dava açılmasının hukuki sonuçları maddi hukuka ait sonuçlar şekli hukuka ait sonuçlar, Davaya cevap savunma hakkı cevap dilekçesi cevap süresi, Kanun yollarını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bireyler arasında özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların görüleceği mahkeme teşkilatını ve işleyişini açıklar
Mahkemelerin görev ve yetkilerini tanımlar
Yargılamaya hakim olan ilkeler ışığında taraf, dava ehliyeti, temyiz gibi temel kavramları yorumlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Medeni Usul Hukukunun Genel Esasları Medeni Usul Hukuku Kurallarının Uygulanması ve Yorumu Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Kaynak Taraması Yargı Kavramı ve Yargı Çeşitleri İlk Derece Mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Kaynak Taraması Görev,Yetki, iş bölümü, Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Kaynak Taraması Davada Usul İşlemleri ve Süreler Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Kaynak Taraması Taraf Kavramı Taraf Ehliyeti Dava Ehliyeti Taraf Değişikliği Dava Arkadaşlığı Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Kaynak Taraması Davaya Müdahale Asli Müdahale Fer i Müdahale Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Kaynak Taraması Dava Şartları Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Pratik Çalışma Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Kaynak Taraması Dava Çeşitleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Kaynak Taraması Davanın Açılması, Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kaynak Taraması Dava Açılmasının Hukuki Sonuçları Maddi Hukuka Ait Sonuçlar Şekli Hukuka Ait Sonuçlar Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Kaynak Taraması Davaya Cevap Savunma Hakkı, Cevap Dilekçesi, Cevap Süresi Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Kaynak Taraması Kanun Yolları İstinaf ve Temyiz Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Kaynak Taraması Pratik Çalışma Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kuru, B.,Arslan, R., Yılmaz, E.(2018). Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları
Medeni Usul Hukuku Ders Notları (2013) Altın Notlar Serisi Savaş Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
5
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
5
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
5
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0