TR EN

MEDENİ USUL HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP110 MEDENİ USUL HUKUKU 2 3 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Bireyler arasında özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların görüleceği mahkeme teşkilatını ve işleyişini açıklayabilmek
Mahkemelerin görev ve yetkilerini tanımlayabilmek
Yargılamaya hakim olan ilkeler ışığında taraf, dava ehliyeti, temyiz gibi temel kavramları yorumlayabilmek