TR EN

ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP207 ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı hukuki terimler ve kavramlar ile resmi yazışma usulleri, adli yazışma konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve teorik bilgiyi pratiğe aktarmasının yanında günlük hayatta karşısına çıkabilecek hukuki değeri olan tüm davranış biçimlerinin ve işlemlerin yasal karşılığını bulmasını sağlamaktır.
İçerik: Günlük Dil- Konuşma ve Yazma Dili, Özel Dil,Mesleki Dil-Hukuk dili- Yasaların Dili Ayrımları,Dilekçeler, İdari Makamlara Yazılan Dilekçeler, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun Tanıtımı,Uygulama (Herhangi Bir İdari Makama Kendi Faaliyet alanı ile ilgili Dilekçe Yazma),Adli Dilekçeler ve Bu Dilekçelerin Usul ve Esastan İncelenmesi, İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku gibi farklı hukuk dallarına ait uyuşmazlıkları konu alan Dilekçelerin usul ve esastan incelenmesi, Dava dilekçesi, Cevap Dlekçesi, Cevaba Cevap Dilekçes(Replik) ve Davalının İkinci Cevap Dilekçesi(Düplik) Kavramları ve Örnekleri, Uygulama- ((Herhangi Bir Yargı Makamına Dava Dilekçesi Yazma), Adli Yazışmanın Genel İlkeleri, Çeşitleri. (Tutanaklar-Belgeler ve Makbuzlar-Raporlar-Müzekkere ve Talimatlar), Türkiyedeki İdari Teşkilat Örgütünün ve Adli Yargı Kollarının Tanıtılması, Adli Makamlara Ait Kararlar Bağlamında Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Kararların incelenmesi, İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Belge ve Dökümanların Tanıtılması, İncelenmesi (Takip Talebi,Ödeme emri, İcra Emri, Haciz tutanağı vs), Tebligat Kavramı Tebligatın Kişi ve Yer bakımından İşlenmesi İlanen tebligat ve Usulsüz tebligat, Sözleşmeler ve Türleri, Noter Belgeleri konularını içerir.