TR EN

ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP207 ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR 3 2 2 5
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı hukuki terimler ve kavramlar ile adli yazışma usulleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesinin yanında günlük hayatta karşısına çıkan ve hukuki bir değeri olan tüm davranış biçimlerinin ve işlemlerin hukuki karşılığını bulmasını sağlamaktır.
İçerik: Hukuk dilinin özellikleri, sıkça kullanılan hukuk terimleri ve adli yazışma teknikleri bu dersin başlıca konularıdır