TR EN

ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP207 ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR 3 2 2 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Günlük Dil- Konuşma ve Yazma Dili- Özel Dil,Mesleki Dil-Hukuk dili- Yasaların Dili Ayrımları -
2 - Dilekçeler İdari Makamlara Yazılan Dilekçeler, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun Tanıtımı -
3 - Uygulama (Herhangi Bir İdari Makama Kendi Faaliyet alanı ile ilgili Dilekçe Yazma) -
4 - Adli Dilekçeler ve Bu Dilekçelerin Usul ve Esastan İncelenmesi -
5 - İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku gibi farklı hukuk dallarına ait uyuşmazlıkları konu alan Dilekçelerin usul ve esastan incelenmesi -
6 - Dava dilekçesi, Cevap Dlekçesi, Cevaba Cevap Dilekçes(Replik) ve Davalının İkinci Cevap Dilekçesi(Düplik) Kavramları ve Örnekleri -
7 - Uygulama- ((Herhangi Bir Yargı Makamına Dava Dilekçesi Yazma) -
8 - Adli Yazışmanın Genel İlkeleri, Çeşitleri. (Tutanaklar-Belgeler ve Makbuzlar-Raporlar-Müzekkere ve Talimatlar) -
9 - ARA SINAV -
10 - Türkiyedeki İdari Teşkilat Örgütünün ve Adli Yargı Kollarının Tanıtılması -
11 - Adli Makamlara Ait Kararlar Bağlamında Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Kararların incelenmesi -
12 - İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Belge ve Dökümanların Tanıtılması, İncelenmesi (Takip Talebi,Ödeme emri, İcra Emri, Haciz tutanağı vs) -
13 - Tebligat Kavramı Tebligatın Kişi ve Yer bakımından İşlenmesi İlanen tebligat ve Usulsüz tebligat -
14 - Sözleşmeler ve Türleri -
15 - Noter Belgeleri -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -