TR EN

ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP207 ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GİZEM ALTUNTAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı hukuki terimler ve kavramlar ile resmi yazışma usulleri, adli yazışma konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve teorik bilgiyi pratiğe aktarmasının yanında günlük hayatta karşısına çıkabilecek hukuki değeri olan tüm davranış biçimlerinin ve işlemlerin yasal karşılığını bulmasını sağlamaktır.
İçerik: Günlük Dil- Konuşma ve Yazma Dili, Özel Dil,Mesleki Dil-Hukuk dili- Yasaların Dili Ayrımları,Dilekçeler, İdari Makamlara Yazılan Dilekçeler, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun Tanıtımı,Uygulama (Herhangi Bir İdari Makama Kendi Faaliyet alanı ile ilgili Dilekçe Yazma),Adli Dilekçeler ve Bu Dilekçelerin Usul ve Esastan İncelenmesi, İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku gibi farklı hukuk dallarına ait uyuşmazlıkları konu alan Dilekçelerin usul ve esastan incelenmesi, Dava dilekçesi, Cevap Dlekçesi, Cevaba Cevap Dilekçes(Replik) ve Davalının İkinci Cevap Dilekçesi(Düplik) Kavramları ve Örnekleri, Uygulama- ((Herhangi Bir Yargı Makamına Dava Dilekçesi Yazma), Adli Yazışmanın Genel İlkeleri, Çeşitleri. (Tutanaklar-Belgeler ve Makbuzlar-Raporlar-Müzekkere ve Talimatlar), Türkiyedeki İdari Teşkilat Örgütünün ve Adli Yargı Kollarının Tanıtılması, Adli Makamlara Ait Kararlar Bağlamında Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Kararların incelenmesi, İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Belge ve Dökümanların Tanıtılması, İncelenmesi (Takip Talebi,Ödeme emri, İcra Emri, Haciz tutanağı vs), Tebligat Kavramı Tebligatın Kişi ve Yer bakımından İşlenmesi İlanen tebligat ve Usulsüz tebligat, Sözleşmeler ve Türleri, Noter Belgeleri konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Adli yazışma prosedürleri hakkında yeterli bilgi sahibidir.
Dil ve hukuk dilini bilir.
Dilin özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
Günlük dil ve konuşma dili arasındaki farkları bilir.
Hukuk ve dil ilişkisini açıklar.
Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliği bilir.
Dilekçe yazar.
Cevap dilekçesi yazar.
Adli dilekçe yazar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Günlük Dil- Konuşma ve Yazma Dili- Özel Dil,Mesleki Dil-Hukuk dili- Yasaların Dili Ayrımları Anlatım
2 - Dilekçeler İdari Makamlara Yazılan Dilekçeler, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun Tanıtımı Anlatım
3 - Uygulama (Herhangi Bir İdari Makama Kendi Faaliyet alanı ile ilgili Dilekçe Yazma) Gösterip Yaptırma
4 - Adli Dilekçeler ve Bu Dilekçelerin Usul ve Esastan İncelenmesi Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 - İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku gibi farklı hukuk dallarına ait uyuşmazlıkları konu alan Dilekçelerin usul ve esastan incelenmesi Anlatım
6 - Dava dilekçesi, Cevap Dlekçesi, Cevaba Cevap Dilekçes(Replik) ve Davalının İkinci Cevap Dilekçesi(Düplik) Kavramları ve Örnekleri Anlatım,Gösterip Yaptırma
7 - Uygulama- ((Herhangi Bir Yargı Makamına Dava Dilekçesi Yazma) Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 - Adli Yazışmanın Genel İlkeleri, Çeşitleri. (Tutanaklar-Belgeler ve Makbuzlar-Raporlar-Müzekkere ve Talimatlar) Gösterip Yaptırma
10 - Türkiyedeki İdari Teşkilat Örgütünün ve Adli Yargı Kollarının Tanıtılması Anlatma
11 - Adli Makamlara Ait Kararlar Bağlamında Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Kararların incelenmesi Anlatma
12 - İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Belge ve Dökümanların Tanıtılması, İncelenmesi (Takip Talebi,Ödeme emri, İcra Emri, Haciz tutanağı vs) Anlatma, Gösterip Yaptırma
13 - Tebligat Kavramı Tebligatın Kişi ve Yer bakımından İşlenmesi İlanen tebligat ve Usulsüz tebligat Anlatma, Gösterip Yaptırma
14 - Sözleşmeler ve Türleri Anlatma, Gösterip Yaptırma
15 - Noter Belgeleri Anlatma, Gösterip Yaptırma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Prof. Dr. Ejder YILMAZ Adli Yazı ve Yazışma Usulleri Yetkin Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
1
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
5
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
5
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 4 4 16
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0