TR EN

TİCARET HUKUKU II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP204 TİCARET HUKUKU II 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ticari Ortaklıkların (Şirketlerin) diğer işletmelerden farkını kavratma, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret kanunu ile şirketlere getirilen hususiyetleri tespit etme, günlük hayatta en çok karşılaşılan şirket türü olan Anonim ve Limited Şirketlerin konu kapsamları ve ortak sorumluluklarının ayrıntısıyla ele alınmak suretiyle faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi amaçlar.
İçerik: Şirket Kavramı Şirketlerin sınıflandırılması, Adi Şirketle Ticaret Şirketlerinin Karşılaştırılması Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri, Adi şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi, Ticaret Şirketleri Hakkında genel hükümler Tüzel kişilikleri, Birleşmeleri Bölünmeleri, Sorumlulukları, Kollektif Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi, Adi Komandit Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi, Anonim Şirket Kuruluşu Tanımı unsurları organları, Anonim Şirketlerde Genel Kurul, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Anonim Şirketlerde Denetleme Kurulu, Anonim Şirkette pay sahipliği, Anonim Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi, Limited Şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesini içerir.