TR EN

TİCARET HUKUKU II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP204 TİCARET HUKUKU II 4 3 3 6
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Şirketl Kavramı Şirketlerin sınıflandırılması -
2 - Adi Şirketle Ticaret Şirketlerinin Karşılaştırılması Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri -
3 - Adi şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi -
4 - Ticaret Şirketleri Hakkında genel hükümler Tüzel kişilikleri, Birleşmeleri Bölünmeleri, Sorumlulukları -
5 - Kollektif Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi -
6 - Adi Komandit Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi -
7 - Anonim Şirket Kuruluşu Tanımı unusurları organları -
8 - Anonim Şirkette Yönetim Kurulu -
9 - ARA SINAV -
10 - Anonim Şirketlerde Genel Kurul -
11 - Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu -
12 - Anonim Şirkette pay sahipliği, Anonim Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi -
13 - Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi -
14 - Limited Şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi -
15 - Kooperatif tanımı unsurları organları işleyişi ve sona ermesi -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -