TR EN

TİCARET HUKUKU II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP204 TİCARET HUKUKU II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ŞEYDA ŞANLI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ticari Ortaklıkların (Şirketlerin) diğer işletmelerden farkını kavratma, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret kanunu ile şirketlere getirilen hususiyetleri tespit etme, günlük hayatta en çok karşılaşılan şirket türü olan Anonim ve Limited Şirketlerin konu kapsamları ve ortak sorumluluklarının ayrıntısıyla ele alınmak suretiyle faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi amaçlar.
İçerik: Şirket Kavramı Şirketlerin sınıflandırılması, Adi Şirketle Ticaret Şirketlerinin Karşılaştırılması Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri, Adi şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi, Ticaret Şirketleri Hakkında genel hükümler Tüzel kişilikleri, Birleşmeleri Bölünmeleri, Sorumlulukları, Kollektif Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi, Adi Komandit Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi, Anonim Şirket Kuruluşu Tanımı unsurları organları, Anonim Şirketlerde Genel Kurul, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Anonim Şirketlerde Denetleme Kurulu, Anonim Şirkette pay sahipliği, Anonim Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi, Limited Şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesini içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ticari şirketlerin kuruluşu, organları ve şirket ortaklarının sorumluluklarını Yeni TTK hükümleri çerçevesinde değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Şirket Kavramı Şirketlerin sınıflandırılması Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Kaynak Taraması Adi Şirketle Ticaret Şirketlerinin Karşılaştırılması Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Kaynak Taraması Adi şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Kaynak Taraması Ticaret Şirketleri Hakkında genel hükümler Tüzel kişilikleri, Birleşmeleri Bölünmeleri, Sorumlulukları Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Kaynak Taraması Kollektif Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Kaynak Taraması Adi Komandit Şirket Tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Kaynak Taraması Anonim Şirket Kuruluşu Tanımı unusurları organları Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Pratik Çalışma Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Kaynak Taraması Anonim Şirketlerde Genel Kurul Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Kaynak Taraması Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kaynak Taraması Anonim Şirketlerde Denetleme Kurulu Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Kaynak Taraması Anonim Şirkette pay sahipliği, Anonim Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Kaynak Taraması Limited Şirket tanımı unsurları işleyişi ve sona ermesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Kaynak Taraması Pratik Çalışma Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Pulaşlı, H.(2018). Şirketler Hukuku. Seçkin Yayıncılık
Bahtiyar, M.(2018). Şirketler Hukuku. Beta Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
5
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
5
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
5
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 6 42
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0