TR EN

SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY204 SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. 4 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere, spor alanında yapılan bilimsel araştırmaları inceleme ve araştırma sonuçlarını yorumla becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, bilim ve bilimle ilgili temel kavramlar, literatür tarama teknikleri, araştırma süreç ve yöntemleri, veri toplama yöntemleri, evren ve örneklem, bilimsel araştırmaları özetleme yorumlama konularını kapsamaktadır.