TR EN

SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY204 SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. 4 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim ve araştırma yöntemi ile ilgili temel bilgi ve kavramları tanımlar ve açıklar.
Sporda bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırır ve ayırt eder.
Bilimsel araştırma bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade eder. (
Araştırma yöntem ve tekniklerine uygun veri toplama/bilgi edinme yollarını seçer.
Spor alanında yapılan bilimsel araştırmaları inceler ve araştırma sonuçlarını yorumlar.