TR EN

SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY204 SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. 4 3 3 7

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavram ve tanımlar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem
2 Kitap okuma Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel araştırmaların sınıflandırılması ve karşılaştırılması. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nitel araştırmalar içerinde yer alan araştırma modellerinin incelenmesi. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 literatür tarama makale örnekleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nicel araştırmalar içerinde yer alan araştırma modellerinin incelenmesi. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 literatür tarama makale örnekleri Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde tercih edilen araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Bilimsel araştırma değişken türleri (bağımlı, bağımsız, düzenleyici, kontrol ve ara) değişkenlerin örneklerle incelenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma
7 literatür tarama makale örnekleri LİTERATÜR TARAMASI Bilimsel bilgiye erişim yollarının anlatılması uygulamalı olarak veri tabanlarında (makale, tez vb) bilimsel çalışma tarama. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi
10 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarının (Konu seçimi, amaç, önem, problem ve alt problem, hipotez, sınırlılık ve varsayım) incelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma
11 literatür tarama makale örnekleri Bilimsel çalışmalarda Evren (Hedef evren ulaşılabilir evren) ve örnekleme yöntemlerinin incelenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Veri toplama yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 literatür tarama makale örnekleri Kaynak gösterim teknikleri (APA 6) Doğrudan ve dolaylı yoldan yapılan alıntıların gösterimleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Tez ve makale örnekleri Tez veya makale örnekleri üzerinden araştırma yöntemlerinin, değişkenlerin, veri toplama tekniklerinin ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi yorumlanması ve tartışılması. Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma
15 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Tez ve makale örnekleri Tez veya makale örnekleri üzerinden araştırma yöntemlerinin, değişkenlerin, veri toplama tekniklerinin ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi yorumlanması ve tartışılması. Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma Sunumu
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -