TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY323 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin küreselleşme olgusu ile birlikte dünyada yükselen bir ivme kazanan sürdürülebilir kalkınma olgusunun kavramsal olarak tanıtılması ve işlevlerinin anlatılması amaçlanmaktadır. Öğrencileri sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinçlendirmenin yanında ilgili değerlendirmeler ve ulusal/ uluslararası arenada yaşanan ekonomik olgu ve bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders; Ekonomi-Toplum-Çevre üçlüsünün entegrasyonu ve yönetimi, çevre problemleri, yenilenebilir enerji durumları, Yesil Ekonomi ve uygulamalarının kavranılmasını içermektedir.