TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY323 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sürdürülebilir Kalkınma kavramının tanımı Anlatım
2 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınma kavramının tanıtımı ve işlevleri, Kalkınmanın tarıhçesi, Sürdürülebilir Kalkınmanın küresel ve yerel boyutlarına giriş Anlatım
3 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri Anlatım
4 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmanın etkenleri Anlatım
5 Literatür Taraması Küresel problemler; Su, Enerji, Hava ve İklim, Toprak ile ilgili kirlenmeler/bozulmalar/azalmalar ve diğer sorunlar. Bu sorunlara yönelik küresel ve yerel çözüm önerileri Anlatım, Tartışma
6 Literatür Taraması Sorunların çözümüne yönelik kurumlar, düzenlemeler ve işbirlikleri. Anlatım, Tartışma
7 Literatür Taraması Sürdürülebilirlik Ölçüleri ve Standartlar. Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Strateji kuralları Anlatım, Uygulama
10 Literatür Taraması Dünya kaynaklarının sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma
11 Literatür Taraması Çevre kirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma Anlatım, Tartışma
12 Literatür Taraması Rio ve Johannesburg zirveleri ve kararları Anlatım, Uygulama, Tartışma
13 Literatür Taraması Kyoto protokolu Anlatım, Tartışma
14 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmada stratejik etmenler Tartışma, Vaka çalışması
15 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınma ile enerji politikalarının ilişkisi Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -