TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY323 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Strateji Bilimi kavramlarını tanımlar.
Strateji bilimi kavramlarını uygular.
Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili problemleri çözer.
Ekonomi biliminin kavramlarını çevreye ilişkin konularda yorumlar.
Dünyanın içinde bulunduğu çevre krizinin boyutunu belirler.
İktisadi analizlerde sürdürülebilirlik kavramını işlevsel olarak analiz eder.
Bilimsel bilgiyi kavrar.
Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu gösterir.